Elämäntaideohjaajakoulutus

Elämäntaideohjaajakoulutus on luomani opintokokonaisuus. Sen sisältöön ja rakenteeseen ovat vaikuttaneet ammatillisten opintojeni ja kokemusten lisäksi monet kohtaamani ihmiset sekä kaikki se, mitä elämässäni olen kokenut.

Elämänvoimaa luovasta taidetyöskentelystä

Toteutatko omaa luovuuttasi haluamallasi tavalla? Oletko kiinnostunut lisäämään itsetuntemustasi ja itseilmaisuasi taiteen tekemisen ja luovan toiminnan avulla? Etsitkö luovia vuorovaikutusvälineitä ja näkökulmia työhösi? Haluaisitko antaa ihmettelylle, uteliaisuudelle ja leikkisyydelle enemmän tilaa?

Elämäntaideohjaajakoulutus on tarkoitettu kasvatus-, sosiaali- ja opetusalojen ammattilaisille tai alalle aikoville, ihmissuhdetyötä tekeville sekä henkilökohtaiseksi kasvumatkaksi oman elämän suuntaa etsiville, työstä välivuotta pitäville tai alanvaihtoa pohtiville.

Koulutus on luovaa, kokemuksellista ja monitaiteellista. Sen pääpaino on taiteellisen ja luovan työskentelyn kautta tapahtuvassa henkilökohtaisessa kasvuprosessissa.

 

Sisältöalueita

 • oman elämänkaaren ja minäkuvan prosessointia
 • kehotietoisuus: liike, tanssi, kosketus, kehon kuvat
 • luovan taidetyöskentelyn harjoittelua eri materiaaleilla, välineillä ja menetelmillä
 • nonverbaalien työskentelytapojen lainalaisuudet
 • luonto voimauttajana
 • symbolit, rituaalityöskentely, visualisointi, mielikuvatyöskentely
 • tietoisen läsnäolon harjoituksia

Koulutus antaa valmiuksia käyttää luovaa taidetyöskentelyä rikastuttamaan omaa työtä ja elämää:

 • monipuolistaa keinovalikoimaa ja työskentelytapoja vaikeissa tilanteissa ja kohtaamisissa
 • lisää kykyä luottaa prosessiin ja intuitioon
 • vahvistaa toimintakykyä muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa
 • innostaa ja lisää avoimuutta ja herkkyyttä elää tässä ja nyt
 • rohkaisee luomaan ja kehittämään uutta
 • luovuudesta tulee arjen voimavara

 

Koulutuskertoja 10x2pv. Lähiopetuspäivien väleissä henkilökohtaisia harjoituksia sekä pienryhmätapaamisia. Lopussa henkilökohtainen luova lopputyö, oman oppimiskokemuksen prosessin kuvaaminen.

Koulutuksen aikana tutustutaan alan kirjallisuuteen.

Koulutusta voi tilata omalle ryhmälle tai koulutusyhteisölle.

 

Elämäntaideohjaan pätevyyden voi saada myös osallistumalla terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutuksiin. Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutusjaksot ovat vuoden mittaisia ja koostuvat viidestä kahden päivän jaksosta.

Kaksi Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutusjaksoa vastaa Elämäntaideohjaajakoulutusta. Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutuksia on tarjolla Helsingissä ja Rovaniemellä. Alempana lisää tietoa tästä vaihtoehdosta.

 


 

Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutus

Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutuksen sisältö, työskentelytavat ja menetelmät ovat samat kuin Elämäntaideohjaajakoulutuksessa. Koulutukseen voi osallistua ilman aikomusta valmistua Elämäntaideohjaajaksi.

Koulutus on tarkoitettu kasvatus-, sosiaali- ja opetusalojen ammattilaisille, ihmissuhdetyötä tekeville tai alalle aikoville, sekä henkilökohtaiseksi kasvumatkaksi oman elämän suuntaa etsiville, työstä välivuotta pitäville tai alanvaihtoa pohtiville.

Koulutus on luovaa, kokemuksellista ja monitaiteellista. Pääpaino on taiteellisen ja luovan työskentelyn kautta tapahtuvassa henkilökohtaisessa kasvuprosessissa.

 

Sisältöalueita:

 • oman elämänkaaren ja minäkuvan prosessointia
 • kehotietoisuus: liike, tanssi, kosketus, kehon kuvat
 • luovan taidetyöskentelyn harjoittelua eri materiaaleilla, välineillä ja menetelmillä
 • nonverbaalien työskentelytapojen lainalaisuudet
 • luonto voimauttajana
 • symbolit, rituaalityöskentely, visualisointi, mielikuvatyöskentely
 • tietoisen läsnäolon harjoituksia

Koulutus antaa valmiuksia käyttää luovaa taidetyöskentelyä rikastuttamaan omaa työtä ja elämää:

 • monipuolistaa keinovalikoimaa ja työskentelytapoja vaikeissa tilanteissa ja kohtaamisissa
 • lisää kykyä luottaa prosessiin ja intuitioon
 • vahvistaa toimintakykyä muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa
 • innostaa ja lisää avoimuutta ja herkkyyttä elää tässä ja nyt
 • rohkaisee luomaan ja kehittämään uutta
 • luovuudesta tulee arjen voimavara

 

Koulutus koostuu viidestä kahden päivän mittaisesta lähiopetusjaksosta sekä henkilökohtaisista harjoituksista ja ryhmätapaamisista jaksojen välillä. Koulutuksen lopussa tehdään luova lopputyö.

Koulutuksen aikana tutustutaan alan kirjallisuuteen ja artikkeleihin.

Elämäntaideohjaajan pätevyyteen vaaditaan kaksi Terapeuttisen taidetyöskentelyn koulutusjaksoa ( yht 10x2pv)

 

Palautetta koulutuksesta

Opintokokonaisuus taideterapeuttisesta työskentelystä on ollut minulle positiivisen mullistava ja elämäntilannettani isosti tukeva. Koulutus mahdollisti sisäisen tilan johon kääntyä työskentelemään oman elämän kohtaamattomien tai riittämättömästi kohdattujen aiheiden parissa. Monipuolisten taideterapeuttisen menetelmien, mielikuvamatkojen, rentoutusharjoitusten ja liikeharjoitusten kautta käsitellyt aiheet loivat soljuvan kokonaisuuden.

Ohjaajien turvallinen, lämmin, läsnäoleva, iloisen innostava, herkällä korvalla kuuleva ja elämyksellisen aito olemus sekä heidän ja ryhmän antama peilaus ja tuki on ollut todella arvokasta.

Turvalliseksi koettu opintoryhmä mahdollistaa aina syvemmän itsen tarkastelun ja oppimisen. Opinnoissa painottuu elämän ja taiteen moninaisuus ja ihmisyyden kerrostumat.

Eri aihealueiden kautta rakentunut kokonaisuus on kuin elämä itse, aina uutta paljastava, ihmetystä herättävä, muutosta näkyväksi tekevä. Kukin osallistuja on oman totuutensa äärellä ja kaikki ilmenevä on yhtä totta ja oikein. Sallivuuden ja hyväksynnän kautta eitietämisen tilan ja flown saavuttaminen mahdollistuu.

On ihanan opettavaista ja maagista kuinka erilaiset ja juuri oikeat ihmiset kokoontuvat saman kiinnostuksen äärelle matkan ajaksi.

Suosittelen koulutusta lämmöllä ♥

- Kirsikka, 44v, sosionomi

 

Koulutus Helsingissä 2020

Koulutuspäivät: 6-7.2., 26-27.3., 4-5.6., 27-28.8., 22-23.10.2020

Koulutuspaikka Hakaniemi, VedicArt-tila.

Kouluttajina

Merja-Riitta Hämäläinen
opettaja, keho- ja taideterapeutti, luovuusterapian asiantuntija, elämäntaideohjaajien vastuukouluttaja, elämäntaideohjaajakoulutuksen kehittäjä

Marjut Liesmäki
taiteilija, luovuusterapian asiantuntija, työnohjaaja

Hinta 1250€, sis alv 24%

 

Koulutus Rovaniemellä 2020

Koulutuspäivät: la-su 18-19.1., pe-la 20-21.3., la-su 16-17.5., la-su 22-23.8., la-su 31.10.-1.11.

Kouluttajina

Merja-Riitta Hämäläinen (1. ja 5. jakso)
Ulla Hoikka
Pirjo Lehmuskoski

Minna Rimpiläinen
Mirja Vääräniemi

Hinta 870€, sis alv 24%

Tiedustelut

Merja-Riitta Hämäläinen
050 527 6193
merjariitta.hamalainen [at] ikarosterapia.com

Ilmoittautumiset

Ulla Hoikka (Rovaniemen koulutus)
045 895 1033
ulho48 [at] gmail.com

Koulutusta voi myös tilata oppilaitoksiin, koulutuskeskuksiin tai valmiille ryhmille. Ota yhteyttä. Suunnitellaan yhdessä.

Marraskuussa 2017 valmistuivat Rovaniemellä ensimmäiset Elämäntaidekoulu Ilon kouluttamat elämäntaidekouluttajat, joilla on lupa kouluttaa elämäntaideohjaajia ja elämäntaidevalmentajia.

Yhteystiedot
 

Lehmuskoski, Pirjo
Rovaniemi
040 838 3696
pirjo.lehmuskoski [at] gmail.com

Liukko, Riitta
Kerava
0400 206 239
riitta.liukko [at] gmail.com
www.mooli.fi

Rimpiläinen, Minna
Rovaniemi
0440 197 496
minna.rimpilainen [at] mooli.fi
www.mooli.fi

Vääräniemi, Mirja
Rovaniemi
0400 906 411
mimmavaara [at] gmail.com
facebook.com/maariankukka

Merja-Riitta Hämäläinen

Opettaja, keho- ja taideterapeutti, luovuusterapian asiantuntija

050 527 6193

merjariitta.hamalainen [at] ikarosterapia.com